Kaip rasti padalinio vadovą

Priimti į darbą patyrusį vadovą iš kitos įmonės ar ugdyti jį iš savų darbuotojų? Su tokia dilema vis dar susiduria personalo specialistai, ieškodami kandidatų padalinių vadovų pozicijai užimti. Abu būdai turi ir pranašumų, ir iššūkių. Priėmus patyrusįjį – nežinia, ar jis „prigis“ vietinėje kultūroje, o paaukštinus į vadovo poziciją gerą įmonės specialistą neaišku, ar šis sugebės įvaldyti vadovavimo meną.

Praktika rodo, kad būtent žmonės yra organizacijos turtas, kurį būtina išlaikyti, t. y. didinti jo potencialą ir suteikti vis daugiau laisvės veikti. Tik tada komanda kurs pridėtinę vertę. Vis dėlto dar daug Lietuvos įmonių nėra apgalvojusios būdų, kaip deramai ugdyti turimus darbuotojus. Pasekmė – neretai vidutinio lygmens vadovų grandis neišnaudoja savo galimybių ir yra tik vykdytojai, o ne vadovai.

Kas nutinka, kai geras specialistas tampa vadovu? Pirmiausia pasikeičia jo atsakomybės atskaitos taškas: jis tampa atsakingas ne tik už savo, bet už viso padalinio rezultatus. Apklausiant vidurinės grandies vadovus, 80% respondentų į klausimą „Kokia pagrindinė jūsų, kaip vadovo, pareiga?“ atsako, kad reikia pasiekti padaliniui iškeltus rezultatus. Tai yra pagrindinė požiūrio klaida. Vadovo pagrindinė pareiga – užtikrinti žmonėms sąlygas siekti rezultatų. Taigi jo dėmesys turi kisti – nuo „aš siekiu rezultatų“ į „aš padedu žmonėms siekti rezultatų“.

Antra, kas nutinka, pasikeičia veiklos pobūdis – nuo asmeninio interaktyvumo ir savo veiklos valdymo iki kitų darbo organizavimo, planavimo. Trečia – jei iki šiol reikėjo rūpintis tik savo motyvacija, tai dabar vienas pagrindinių uždavinių – neprarandant savos motyvacijos, nuolatos rūpintis kitų motyvacija.

Dar vienas labai svarbus pokytis nutinka suvokiant visos organizacijos procesus. Specialistui užtenka gerai išmanyti savo sritį ir domėtis bendrais organizacijos reikalais, o kiekvienas vadovas yra visos organizacijos valdymo komandos narys. Ir tam reikia išmanyti strateginius dalykus, sugebėti skaityti finansines ataskaitas ir pačiam sudaryti biudžetus, suvokti organizacijos vietą rinkoje ir pažinti vartotojišką ir konkurencinę aplinką.

Visi šie pokyčiai iš žmogaus reikalauja naujos kompetencijos ir žinių. Kiekviena organizacija, nusprendusi investuoti į turimų darbuotojų potencialą ir ugdyti naują vadovų kartą, turi atsakyti į šiuos klausimus: kas organizacijoje imsis šio ugdymo ir kokią vietą naujųjų vadovų veikloje pirmaisiais metais užims vadovavimas – ar mokysis būti vadovu, ar išsyk turės imtis darbo. Šis apsisprendimas turi didelę įtaką rezultatams.

 

***

VŽ komentaras

Alma Reketienė, UAB „Blue Bridge Baltic“ personalo vadovė

„Blue Bridge“ įmonėse skatiname vidinę karjerą. Siekiame, kad darbuotojai rastų galimybę dirbti jiems patinkantį darbą ir tobulėtų tiek savo srityje, tiek keisdami specializaciją, o atsiradus laisvai pozicijai galėtų tapti vadovais. Tik keletas vadovų atėjo iš kitų įmonių ir ėmėsi naujų veiklos sričių. Kiti tapo vadovais „užaugę“ viduje – nuo pardavimo vadybininkų ar inžinierių konsultantų.

Tačiau vien to, kad darbuotojas yra geras specialistas, nepakanka, kad taptų vadovu. Užimti vadovo poziciją pasiūlome tiems darbuotojams, kurie yra neabejotini komandos lyderiai, gebantys suburti komandą, komunikabilūs, gyvenantys įmonės vertybėmis. Labai svarbu, kad darbuotojai pasitikėtų vadovu, o vadovas kurtų pasitikėjimu grįstus santykius savo komandoje.

Mūsų įmonių kultūroje neakcentuojame hierarchijos. Vadovai negali remtis pozicijos suteikiama galia, o turi ieškoti savo žmonių motyvacijos šaltinių, tarpusavio supratimo, vertingų sprendimų. Suprantame, kad tobulų žmonių nėra ir visiems reikia nuolat tobulėti, todėl dalyvaujame įvairiuose mokymuose, pavyzdžiui, lyderystės, emocinio intelekto ugdymo, tarpusavyje dalinamės patirtimi „Blue Bridge“ akademijoje, o lyderystės žinių bazę kaupiame įmonės socialiniame tinkle. Kasmet norime įsivertinti, kaip tiesioginiai vadovai bendrauja, kaip priima sprendimus, kaip suteikia grįžtamąjį ryšį, palaiko, padeda ir pan., todėl atliekame darbuotojų nuomonės tyrimą. Kiekvienas vadovas, gavęs įvertinimą, turi aiškias kryptis, kurlink tobulėti, kokius įgūdžius lavinti.

Straipsnis publikuotas “Verslo žinių” rubrikoje “Vadyba” 2011 08 31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *