Situacinis vadovavimas
(lankstumas pagal situaciją)
Moka įsivertinti darbuotojo brandą
Moka prisiderinti prie skirtingų asmenybių tipų
Pagarbus
Ramus
Išklauso, nepertraukinėja
Užduoda atvirus klausimus
Remiasi faktais, konkretus
Pasitikintis savimi
Vedantis link sprendimo
Prisiimti atsakomybę
Konfliktų valdymas
Ramus
Remiasi faktais, konkretus
Gebantis nuraminti kitus
Ieško priežasčių
Išklauso ir girdi
Pasitikintis savimi
Įžvalgus
Siūlo sprendimus
Ieško alternatyvų
Grįžtamasis ryšys
Klausia apie pašnekovo tikslus/ketinimus
Kalba apie konkrečius įvykius, elgesį
Ramus
Įžvelgia ne tik neigiamus bet ir teigiamus dalykus
Empatiškas
Kalba apie ateitį
Siūlo sprendimus
Entuziastingas
Palaiko akių kontaktą
Šeimininkiškumas
Pasitikintis
Prisiima atsakomybę
Daro sprendimus
Įsigilina į situaciją
Kantrus
Lengvai pasiekiamas
Lankstus
Naudoja žodžius „mano, mūsų...“
Demonstruoja pagarbą kiekvienam atėjusiam
Plačiai atvertos rankos (dažnas gestas)
Mato visumą (tvarka, švara, užkrautos lentynos ir t.t.)
Žmonių pažinimas
Domisi žmonėmis
Daro įžvalgas
Modeliuoja situacijas
Aiškiai žino, kokio komandos nario reikia
Užduoda atvirus klausimus
Prisiderinimas prie žmogaus kalbėjimo manieros
Gali apibūdinti savo darbuotojus
Pasitikėjimas
Pasitempęs, skiria dėmesį išvaizdai
Kalba aiškiai
Žino, ko nori
Iniciatyvus
Žiūri į akis
Laisva kūno kalba
Lengvai bendrauja
Turi ir gina savo nuomonę
Lengvai užmezga kontaktą su įvairiais žmonėmis
Išsako savo nuomonę
Turi ilgalaikių planų/vizijų

Ugdantysis vadovavimas
(gebėjimas mokyti, ugdyti)

Užduoda atvirus klausimus
Aktyviai klauso
Lankstumas
Dalinasi savo patirtimi
Pastebi stipriąsias puses, ugdo silpnąsias
Aiškiai formuluoja užduotis
Seka progresą
Su visais elgiasi vienodai
Pokyčių valdymas
Pokyčiuose mato galimybes
Patys inicijuoja pokytį
Komandai parodo pokyčio naudas
Žino pokyčio etapus
Atpažįsta pokyčių agentus ir juos įtraukia
Komunikuoja su žmonėmis apie jų savijautą, išgyvenimus pokyčių metu
Viešas kalbėjimas
Moka įsivertinti darbuotojo brandą
Moka prisiderinti prie skirtingų asmenybių tipų
Pagarbus
Ramus
Išklauso, nepertraukinėja
Užduoda atvirus klausimus
Remiasi faktais, konkretus
Pasitikintis savimi
Vedantis link sprendimo
Prisiimti atsakomybę
Viešas kalbėjimas
Žino ką nori pasakyti
Moka prajuokinti
Kalbėdamas valdo laiką
Aiškiai reiškia mintis
Užmezga asmeninį kontaktą su klausytoju
Daug kalba ir mėgaujasi
Kalboje įvairi intonacija
Lanksti kūno kalba
Kalboje girdima tiek racionalių, tiek emocionalių pavyzdžių
Darbų planavimas, organizavimas
Aiškiai įvardina tikslus
Paskirsto atsakomybes
Turi dienos veiksmų planą
Nesiskundžia laiko trūkumu
Visuomet laiku atlieka užduotis
Nuosekliai dėsto mintis (lenkia pirštus)
Vykdo pažadus
Linkęs užbaigti darbus
Turi ilgalaikius tikslus
Darbas komandoje
Geria kavą kartu su kitais
Ieško neformalių būdų pabendrauti
Inicijuoja pietus
Mini šventes (sveikina su gimtadieniais)
Švenčia pasiekimus
Durys atviros
Tariasi su kitais
Klausia apie emocijas
Ieško galimybių dovanėlėms savo komandai
Dažnas žodis „mes“
Paklausia kaip sekasi su užduotimi
Prašo grįžtamojo ryšio
EQ
Moka ramiai kalbėti apie blogus dalykus
Geba įvardinti savo emociją
Retai vartoja žodį „normaliai“ įvardinant savo būsenas
Pastebi kitų emocijas
Klausia apie kitų žmonių emocijas
Moka išreikšti įvairias emocijas
Moka prajuokinti
Moka nuraminti
Nepasiduoda ir neperima blogų emocijų